MENY


Vårt vattenvårdsarbete kan ge fint miljöpris

Arbetet med att återställa vattendrag har uppmärksammats av Naturvårdsverket. På tisdagskvällen mottog Nordanstigs kommun nomineringen som en av finalisterna till Miljömålspriset 2020.

Nordanstigs kommun är en av fem nominerade till Naturvårdsverkets Miljömålspris 2020 i kategorin Uthållighet och långsiktighet. Nomineringen mottogs på tisdagskvällen i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm av Håkan Larsson, ledamot i Styrgruppen för fiskevård och Johan Andreasson, fiskevårdssamordnare i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.

"Ambitiöst miljöarbete"

Det är vårt arbete med vattenvårdande åtgärder som Naturvårdsverket uppmärksammat. Genom att undanröja vandringshinder och återställa naturliga vattenförhållanden gynnas bland annat arter som utter, flodpärlmussla, ål, öring och harr.

Miljömålspriset instiftades av Naturvårdsverket för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Priset delades ut första gången 2019.

– Jag tycker att det är stort att vi redan blivit en av finalisterna. Och det är roligt att bli uppmärksammad för insatser vi gjort och för insatser som vi vill fortsätta att göra, säger Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Styrgruppen för fiskevård.

Vinnarna utses i maj

Nu tar juryns arbete vid, en jury som består av representanter från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor, med Naturvårdsverkets generaldirektör, Björn Risinger som ordförande.

Nomineringen sker tillsammans med Klippans kommun som driver ett projekt i Rönne å för fria vandringsvägar och Tranås Energi som byggt faunapassager som öppnat upp en sträcka som varit stängd i 100 år.

Vem av de nominerade till Miljömålspriset 2020 som till slut vinner presenteras vid Miljömålsdagarna i Nyköping 6 maj.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande

073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se