MENY


Familjeföretaget Bergmanplast testar nya produkter varje år

Bröderna Christian och Patrik Hedman är tillsammans med kusinen Madelene Holmsten sedan ett par år de nya ägarna till familjeföretaget Bergmanplast i Bäling. Fredagen den sista januari tog de emot företrädare från kommunen som kom på företagsbesök.

Företaget startade som en mekanisk verkstad av Sven Bergman i ett skjul 1955. Två generationer senare är det barnbarnen som tagit över industriföretaget som idag omsätter närmare 40 miljoner kronor genom förädling av plastmaterial. Tack vare samarbetet med repslagaren Wilhelm Eriksson i Mellanfjärden med tillverkning av flöten och kantrep till fiskenät, så kallade telnar, kom företaget succesivt in på plastbanan och möjligheterna med expanderbar styren. Sedan 1962 är Bergmanplast ett aktiebolag.

Lego och specialprodukter i kortare serier är företagets nisch. Snabbhet och flexibilitet är deras ledord. Bland produkterna kan nämnas, faslister till betongindustrin, isolerande distanser till aluminiumfönster, duschlister, trösklar, olika rör och hålprofiler.

En stor produkt är en plastlist för gipsväggars ytterhörn. Den produktionen är helt automatiserad och är igång från måndag morgon till fredag kväll, samt nätterna däremellan. En stor order för företaget kan vara tio mil list till en kund. De har ungefär 200 återkommande kunder varav ett femtiotal har ett kontinuerligt behov. Råvaran är plastgranulat eller pellets i olika färger beroende på vad slutkunden vill ha. Den värms upp och strängsprutas i önskad profil, kapas och packas för leverans.

Testar nya produkter

Nu testas en plastlist som eventuellt kan komma att ersätta en aluminiumlist på solceller. Varje år testas ca 30-40 nya produkter varav några blir bestående. Verktygen till nya produkter och prototyper ritar de själva medan ett Smålandsföretag tillverkar dem.

Det är fullt i fabrikslokalen och ont om plats. Nya investeringar ska lösa både platsbrist och ge mer kapacitet. Ett utomhusförråd planeras för att underlätta logistik och lagerhållning. En ny produktionslinje för ett utökat sortiment får då plats inomhus och det kommer att resultera i fler arbetstillfällen.

Idag är Christian företagets vd med ansvar för produktion, inköp och service. Patrik är underhållsansvarig och operatör av olika maskiner. Madelene håller i pengarna som ekonomiansvarig, Hon har även ansvar för all administration och är företagets styrelseordförande.

- Vi vill ha upp vinstmarginalen till sju procent för fortsatta återinvesteringar, berättar hon.

Låg personalomsättning

Företaget har ett tjugotal anställda och personalomsättningen är låg. De tidigare ägarna och kusinernas föräldrar, Carin och Sven-Olov, jobbar fortfarande kvar, men i andra roller än tidigare.

Dagens unga företagsledning satsar mycket på att den lojala personalen ska må bra och trivas. Bland annat har man investerat i ett gym för all personal och där har också en personlig tränare hjälpt de anställda med att ta fram individuella träningsprogram. Företagshälsovård med återkommande hälsoundersökningar ingår också i det personalvårdande arbetet.

- Vi tycker att vår lojala personal är vår viktigaste resurs, säger Madelene. Närmast står en satsning på fötter och skor för att undvika belastningsskador från hårda golv.

På frågan vad kommunen kan göra för företagen i Nordanstig lyftes arbetsmiljön som ett hett ämne. Ett önskemål är att kommunen arrangerar ett kunskaps- och inspirationsseminarium för Nordanstigs företag om vikten av en god arbetsmiljö och hur man får hjälp att nå dit. Ett tips som näringslivsenheten tog med sig genom näringslivsutvecklaren Ingeli Gagner som var med på besöket.

Vid besöket deltog Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och Service, Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare och Johan Ringmar, klimat- och energirådgivare.

Patrik är underhållsansvarig och operatör av olika maskiner berättar om produktionen för Hans-Åke Oxelhöjd.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare