MENY


Agenda 2030: Mål 3 – hälsa och välbefinnande

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för hälsa och välbefinnande.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för att människor ska ha en god livskvalitet och möjlighet att nå sin fulla potential. Människors hälsa påverkas av alla tre dimensioner av hållbarhetsbegreppet – ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

Människors hälsa har under den senaste tiden förbättrats mycket globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50 procent sedan 1990. Investeringar i hälsa, utbyggnad av en modern och effektiv vård för alla skapar förutsättningar för människors grundläggande rättighet till välbefinnande.

Kommuner, landsting och regioner ansvarar för större delen av de välfärdstjänster som påverkar människors hälsa genom hela livet. Där ingår hur skolan, sociala omsorgen samt hälso- och sjukvården fungerar. Dessutom spelar bostads- och samhällsplaneringen in och om det finns möjlighet för alla att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Nordanstigs kommun arbetar även med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder exempelvis genom att förebygga och behandla drogmissbruk.

Här kan du läsa mer om arbetet för hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

För mer information

Christin Hübenette, BRÅ-, hälso- och ANDT-strateg
0652-362 14,