MENY


Mångmiljonsatsning på klimat och arbetsmiljö

Kommunstyrelsen beslutade i dag att gå vidare med vårt energibesparingsprojekt, det så kallade EPC-projektet. Målet är en omfattande energieffektivisering av kommunens byggnader och bostäder.

Under förra året genomförde vår entreprenör Caverion en grundlig energianalys av fastigheterna. Det steg som kommunstyrelsen nu beslutat att ta innebär att kommunens kostnader sjunker kraftigt. Investeringen på 88 miljoner kronor finansieras med de besparingar i driftskostnader som åtgärden innebär.

"Satsning på elever, brukare och anställda"

En annan effekt är förbättrad arbetsmiljö för medarbetare, elever och andra som vistas i lokalerna. Kommunen kommer också att bättre kunna efterleva de krav som myndigheter ställer och som vi i dagsläget inte alltid når upp till. Energieffektiviseringsprojektet är ett stort steg på vägen mot att nå våra framtida energi- och klimatmål.

– Det här är en stor satsning på arbetsmiljön för våra elever, brukare och anställda. Det är även en stor satsning på miljön som gör att vi kan klara miljökraven framåt. Vi kan även räkna hem investeringen genom sänkta driftskostnader, vilket också är väldigt bra, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Projektet helt genomfört 2023

Nu är det kommunfullmäktige som 24 februari ska ge sitt slutliga godkännande av projektet. Därefter påbörjas effektiviseringsåtgärderna som bland annat omfattar belysning, ventilation, styrning och reglering samt tilläggsisolering av fastigheter. Projektet innehåller också en stor satsning på solenergi och beräknas vara helt genomfört 2023.

Kommunala Nordanstigs Bostäder AB ingår också i EPC-projektet. För bostadsbolagets del uppgår investeringen till 69 miljoner kronor. Även här sker finansieringen genom kraftigt minskade driftskostnader. Kommunkoncernens sammanlagda investering är 157 miljoner kronor.

Två montörer placerar solpaneler på kommunhusets tak.

Solenergi är en viktig del i det nya energibesparingsprojektet.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande

073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Thomaz Nordh, fastighetsstrateg

0652-362 07, thomaz.nordh@nordanstig.se