MENY


Föreningsträff lockade 30 olika föreningar

Den 27 januari träffades 60 personer från 30 olika föreningar på Bergsjögården för att få information från kommunens kultur- och fritidsenhet. En viktig del av informationen handlade om den nya webbtjänsten e-serve som föreningarna nu ska använda när de söker bidrag.

Fritidsutvecklaren Andreas Mossnelid och bidragshandläggaren Helena Havela informerade om e-serve som infördes den 1 februari. Nu ska alla föreningsbidrag sökas i e-serve som också innehåller ett föreningsregister. Varje förening måste själv lägga in uppgifterna och en förening som gjort det är Lönnbergskyrkans scoutkår.

- Det var ganska lätt att lägga in uppgifterna, säger Albin Sjölander som är scoutledare och den som lade in uppgifterna för föreningens räkning. Har man bara datavana så går det bra.

Inför höstterminen 2020 kommer alla kommunens idrottshallar att bokas genom e-serve. Det kommer att förenkla för både användare och administratörer.

Översyn av föreningsbidragen påbörjad

På kultur- och fritidsenheten har en översyn av föreningsbidragen påbörjats och föreningarna har fått frågor om hur de tycker att bidragen fungerar.

- Bidragen ska vara enkla att söka och fylla föreningarnas behov av stöd, säger Andreas Mossnelid. Några föreningar signalerade på mötet att de vill se vidgade bestämmelser så att fler föreningar kan söka föreningsbidragen.

På mötet berättade också Leif Hedlund om Hälsinglands idrottshistoriska sällskap (HIHS) och vilka aktiviteter de erbjuder. Daniel Holm från RF-SISU Gävleborg informerade om hur föreningar påverkas av att Barnkonventionen blivit lag och hur de ska arbeta med registerutdrag som nu har blivit ett krav för ledare som arbetar med barn inom idrottsrörelsen.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare

0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se