MENY


Dialogmöte om ny centrummiljö i Bergsjö

Efter det tidigare beslutet att bygga ett trygghetsboende på fotbollsplanen i centrala Bergsjö kommer ett helhetsgrepp att tas kring Bergsjö centrum. Vilka tankar och idéer har du om Bergsjö centrum? Välkommen på dialogmöte.

En samlad planering för området ska göras och i det arbetet är dialogen med invånare, verksamheter och besökare viktig. Nya Bergsjö centrum ska vara en plats som Bergsjöborna deltagit i utformningen av och är stolta över.

Dialogmöte om nya Bergsjö centrum

Tid: Onsdag den 12 februari kl. 19.00

Plats: Bergsjö hotell, Bergsjö

Vi bjuder på fika. Välkommen!

Illustration: Sweco

För mer information

Douglas Helsing, stadsarkitekt

0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se


nordanstig.se/bergsjocentrum