MENY


Nu kan din förening söka bidrag för pollineringsprojekt

Regeringen satsar under en period av tre år från och med i år pengar för att förbättra situationen för vilda pollinatörer, som exempelvis bin, fjärilar och flugor. Nu kan din förening söka bidrag för pollineringsprojekt.

En stor del av vår livsmedelsförsörjning är beroende av pollinering. En mycket stor del av vilda och odlade växtarter får hjälp med sin frösättning av pollinatörer, men många pollinerande insekter är hotade. En tredjedel av arterna vildbin, den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är med på den nationella rödlistan. Pollineringsprojektet inom LONA (Lokala naturvårdssatsningen) syftar till att förbättra situationen för dessa vilda pollinatörer.

Ett LONA-bidrag på upp till 50 procent av kostnaden går att söka till och med den 22 mars för pollineringsprojekt som startar i år. Exempel på pollineringsprojekt kan vara borttagning av skuggande buskvegetation på gamla ängsmarker, plantering av pollen och nektarrika blomväxter eller bekämpning av lupiner eller andra expansiva växtarter som konkurrerar med blomrik ängsvegetation.

Kontakta oss så snart som möjligt med er projektidé

Föreningar kan initiera projekt, men bidrag söks av kommunen. För att få bidrag krävs medfinansiering. Ideellt arbete räknas som medfinansiering upp till ett värde av 200 kr/timme.

Föreningar intresserade av att starta ett projekt i år uppmanas att kontakta kommunen så snart som möjligt. Det är kommunen som är rättsligt och ekonomiskt ansvarig för projekt gentemot Länsstyrelsen och därför behöver eventuella projektidéer förankras bland kommunens politiker.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Exempel på pollineringsprojekt kan vara bekämpning av lupiner eller andra expansiva växtarter. Foto: Malin Lindell

För mer information

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

0652-361 12, andreas.johansson@nordanstig.se