MENY

Agenda 2030: Mål 2 – Ingen hunger

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och mot hunger.

Ingen människa ska lida av hunger och alla ska få tillgång till bra och näringsrik mat årets alla dagar. Mat är en mänsklig rättighet som i dag är snedfördelad vilket har lett till att hunger och felnäring är världens största hälsorisk. För att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning krävs en fungerande handel, forskning, information samt fungerande transporter och infrastruktur.

För att sträva mot målet Ingen hunger arbetar Nordanstigs kommun med att servera en näringsrik och varierad kost till unga i skola och förskola samt till dem som genom biståndsbedömning har rätt till mat genom kommunens försorg.

Det innebär även ett ansvar att ta hand om råvarorna på ett hållbart sätt och sträva mot minskat matsvinn. Livsmedelshanteringen i kommunen och matens kvalitet säkras genom miljökontorets livsmedelskontroller. Mitt Sverige Vattens AB arbete för en bättre vattenkvalitet och den fysiska planeringens bevarande av jordbruksmark bidrar också till målet mot Ingen hunger.

Här kan du läsa mer om arbetet mot hunger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

För mer information

Christin Hübenette, BRÅ-, hälso- och ANDT-strateg
0652-362 14