MENY


Kom ihåg att söka föreningsbidrag i tid

Varje år fördelar kommunen ungefär fyra miljoner kronor i ekonomiskt bidrag till föreningar. Den 25 februari är sista ansökningsdag för lokalt aktivitetsstöd 2019 och senast 1 mars ska ansökningar om hyresbidrag och drift- och underhållsbidrag för 2020 skickas in.

Föreningsbidragen är ett sätt att göra det möjligt att genomföra aktiviteter som kommunens medborgare själva tycker är viktiga. En av grundprinciperna för våra föreningsbidrag är att de ska fördelas så att medborgarna i kommunen får ut så mycket som möjligt av dem.

Mer information om föreningsbidragen finns på nordanstig.se/foreningsbidrag

Ansökningstider för föreningsbidrag 2020

  • Lokalt aktivitetsstöd Ansök senast 25 februari 2020 (för perioden 1 juli–31 december 2019) och senast 25 augusti (för perioden 1 januari–30 juni 2020)
  • Hyresbidrag Ansök senast 1 mars 2020
  • Drift- och underhållsbidrag Ansök senast 1 mars 2020
  • Bidrag till bygglovsavgift Ansökan löpande
  • Spontankassan Ansökan löpande
  • Projekt- och visionsbidrag Ansök senast 15 mars 2020
  • Bidrag till ungdomsinitiativ Ansökan löpande
  • Bidrag till lovaktiviteter Regeringen har ännu inte fattat något beslut om statliga lovbidrag 2020.

För mer information

Andreas Mossnelid, föreningsutvecklare

0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se

Helena Havela, administratör

0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se


nordanstig.se/foreningsbidrag