MENY


Ny utförare av hemtjänst i Nordanstig

Drakstadens Omsorg med säte i Sundsvall är från 7 januari ny utförare av hemtjänst i Gnarp och Bergsjö.

Från och med 7 januari 2020 kan du som har behov av hemtjänst välja mellan tre olika privata utförare inom områdena Gnarp och Bergsjö. Drakstadens Omsorg AB, med säte i Sundsvall, har godkänts som utförare av hemtjänst enligt LOV, Lagen om valfrihet.

Sedan tidigare är Corab Assistans AB och Mitt Liv Omsorgsspecialisten AB godkända utförare i vår kommun.

Drakstadens Omsorg utför även tilläggstjänster som städning, fönsterputsning, snöskottning och inköp. Företaget erbjuder kostnadsfria kundaktiviteter som jullunch och musikunderhållning. Medarbetarna utbildas kontinuerligt i demensvård, bland annat av en egen stjärninstruktör som är utbildad vid Demenscentrum i Stockholm.

För att säkerställa att kommunens alla hemtjänstutförare bedriver en trygg och säker omsorg görs kvalitetsuppföljningar varje år. Kommunen kontrollerar att utförarna följer de lagar och regelverk som finns. Det görs också undersökningar vartannat år bland kunderna om hur de upplever kvaliteten på den omsorg som de får.

Här kan du läsa mer om Drakstadens Omsorg

Hemtjänstsidorna på nordanstig.se