MENY


Åtgärder klubbade för en vårdbudget i balans

Kommunstyrelsen har beslutat om förändringar inom omsorgen för att komma tillrätta med de miljonunderskott som tynger vård- och omsorgsbudgeten. Trygghetskameror kompletterar när nattbemanning minskas.

För att komma tillrätta med de stora underskotten i vård- och omsorgsverksamhetens budget har kommunstyrelsen vid torsdagens extrainsatta sammanträde beslutat ett minska nattbemanningen på Sörgårdens särskilda boende. Från 1 april 2020 minskas bemanningen från 7,71 till 5,75 årsarbetare. Förändringen innebär en minskning med en personal per natt.

För att tillgodose tillsynsbehovet nattetid monteras trygghetskameror i de allmänna utrymmena på samtliga avdelningar.

Samma bemanningstäthet

Även bemanningstätheten vid Sörgårdens avdelning Lyktan och vid Bållebo korttidsboende minskas till 0,64 personal per boende/brukare. Det är samma bemanningstäthet som redan råder inom övriga boenden.

Kommunstyrelsen beslutade också att avveckla bemanningsenheten. Den finns i dag i kommunhuset i Bergsjö och bemannas av 2,8 tjänster inklusive enhetschef. Förändringen innebär en besparing på 1,3 miljoner kronor per år.

Mindre behov

Sedan den kommunala hemtjänsten i Bergsjö och Gnarp flyttats till privata utförare finns inte längre något större behov av central samordning av personal. Vård och omsorg kommer även fortsättningsvis att ha tillsvidareanställda vikarier i hela verksamheten, men de kommer att administreras på enhetsnivå.

Efter helgerna startar arbetet med att ta fram den nya organisationen. I det arbetet kommer enhetscheferna och delar ur personalen att vara delaktiga.

Den nya organisationen införs 1 april 2020.

För mer information

Carina Ohlson, ordförande omsorgsutskottet
073-078 53 85, carina.ohlson@nordanstig.se

Karin Henningsson, tf. vård- och omsorgschef

070-190 12 52, karin.henningsson@nordanstig.se