MENY


Skolskjutstider anpassas på linje 32 och 33

Från och med den 7 januari kommer linje 32 att avgå klockan 06.57 och linje 33 klockan 07.55 från Gnarp mot Bergsjö. Det är fem minuter tidigare jämfört med med nuvarande tidtabell .

Den nya avgångstiderna innebär tidigareläggning av samtliga stopp efter linjen med fem minuter. Förändringen görs eftersom eleverna haft svårt att hinna till Bergsjö skola och Lönnbergsskolan i tid.

Tidigare avgick bussarna från Gnarp 07.02 (tur 32301) respektive 08.00 (tur 33303).

För mer information

Christina Myhrer, skolskjutshandläggare

0652-361 70, christina.myhrer@nordanstig.se