MENY

2019-12-16

Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 16 december 2019 kl. 18 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare eller att titta på vår webbsändning.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö

I samband med fullmäktiges sammanträde delar vi ut

  • Stipendier ur Gunnar Greibers stipendiefond
  • Kulturstipendiet – förtjänstfulla kulturella insatser
  • Föreningsledarstipendiet – ideella föreningsledare

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Information om turismen
  • taxehöjningar inför 2020.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se