MENY


Badhuset i Bergsjö öppnar för allmänheten

Badhuset i Bergsjö kommer att öppna för allmänheten tre dagar i veckan har kommunfullmäktige nu beslutat. Övrig tid kan bassängen hyras precis som tidigare.

Kommunfullmäktige tog ett för många efterlängtat beslut på måndagen då det stod klart att badhuset öppnas för allmänheten. Två kvällar i veckan samt lördagar kommer den som vill kunna plaska i bassängen. Övrig tid förutom söndagar kan badhuset bokas av föreningar, företag och privatpersoner precis som tidigare.

Öppnar senast efter sommaren

För att administrera badhuset och kommunens övriga hyrbara lokaler ska ett nytt webbaserat bokningssystem införas, som även innehåller föreningsregister och hantering av föreningsbidrag.

Målsättningen är att allmänt badande kan komma igång senast efter sommaren 2020. Till dess kommer uthyrningen att skötas på samma sätt som i dag.

Inför fullmäktige fanns i samma ärende ett förslag som innebar införande av nya taxor för hyra av idrottssalar. Taxan skulle i förslaget differentieras mellan olika verksamheter där föreningar som hyr för barn- och ungdomsverksamhet skulle betala lägst avgift.

Förändringar i taxor

Under måndagskvällens sammanträde enades emellertid fullmäktige om att slopa avgiften för föreningar som hyr kommunens hallar för att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen klubbade dessutom att ett eventuellt överskott från uthyrningen ska tillföras de driftsbidrag som kommunen ger till föreningarna.

Kommunfullmäktige beslutade också om höjning av ett flertal taxor.

Fjärrvärmetaxan höjs med 2 procent. Höjningen motiveras med att bränslepriserna stigit och att taxan inte höjdes 2019.

Taxorna följs upp

Taxan för förbrukningsmaterial vid kommunens särskilda boenden och vid Bållebo korttidsboende höjs från 300 till 450 kronor per månad. Höjningen träder i kraft 1 januari 2020.

Hemsjukvårdsavgiften höjs från 300 till 500 kronor per månad och räknas upp med konsumentprisindex. Avgiften har varit oförändrad sedan 2013.

Fikaavgiften vid Albackens dagverksamhet höjs från 15 till 25 kronor per dag. Taxan har varit oförändrad sedan 2010.

Både taxan för fika och hemsjukvård ska följas upp för att säkerställa att kunder inte avsäger sig vård eller dagverksamhet på grund av kostnadsökningarna.

Bild över Bergsjö badhus vattenspegel.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare

0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se