MENY


Många får jobb efter traineeperiod i kommunerna

Under ett och ett halvt år har sju unga vuxna med en kandidatexamen från högskola eller universitet fått prova på att jobba i en av Sundsvallsregionens kommuner. Nu har traineeprogrammet avslutats och de flesta av deltagarna har erbjudits anställning.

I dagarna har Sundsvallsregionens traineeprogram avslutats för den här gången och majoriteten av de sju deltagare har erbjudits anställning. Flera av dem stannar i någon av de sex deltagande kommunerna; Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand.

Nyutbildade ger värdefull input

Sundsvallsregionens kommuner driver tillsammans traineeprogrammet Trainee Sundsvallsregionen. Kompetensförsörjning är en viktig del för alla kommuner och traineeprogrammet är ett sätt att få fler att bli nyfikna på jobb i kommuner och kommunala bolag.

- Genom det här programmet får vi in personer som har en examen från högskola eller universitet, in i kommunerna där de kan ge oss mycket input utifrån vad de har lärt sig i sin utbildning. Det är väldigt värdefullt, säger Maria Wallner, samordnare för traineeprogrammet.

Hon säger att det också är viktigt att visa unga människor att kommunerna är intressanta arbetsgivare och att de får se vilken otrolig bredd som finns inom offentlig sektor.

- Traineerna får otroligt mycket kunskap om kommunernas verksamheter på kort tid. Även om man exempelvis är planarkitekt under sin traineeperiod så får man samtidigt lära sig mycket om kommunen som helhet.

Får jobba i flera kommuner

När traineerna söker tjänsterna söker de sig till en kommun där de sedan har sin arbetsplats. Men under traineeperioden får de bredda sin kunskap genom att arbeta i en av de andra kommunerna under tre månader.

- Det ger en möjlighet att få se kontrasterna mellan en lite större kommun och en mindre kommun. Att se hur samma typ av arbetsuppgifter kan se olika ut i de olika kommunerna. Och samtidigt får de chansen att utöka sina nätverk än mer, något som de har stor nytta av inför framtiden, berättar Maria Wallner.

Tryggt sätt att prova på ett yrke

Att komma ut på arbetsmarknaden kan vara läskigt för många, särskilt för den som gått en utbildning under några år och sedan ska omsätta kunskaperna i praktiken. Maria Wallner tror att det här kan vara en trygg början för många.

- Det är en ganska trygg form. De har en varsin handledare som hjälper dem att guida dem framåt och på så sätt får de växa in i sin yrkesroll.

Det här är en trainee?

Trainee är vanligtvis en nyexaminerad student från högskola eller universitet som erbjuds en anställning hos ett företag eller en kommun, där traineen har en handledare som stöd under sin traineeperiod. Det är ett sätt att få unga vuxna akademiker att växa in i sina roller där förhoppningen är att traineeanställningen efter en begränsad tid ska övergå i en tillsvidareanställning.

Vad är kompetensförsörjning?

Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem inom företaget eller kommunen.

För mer information

Maria Wallner, samordnare traineeprogrammet

maria.wallner@sundsvall.se