MENY


Ny inköpsorganisation ersätter Inköp Gävleborg

Gävle kommun utträder ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Gävles utträde innebär också att medlemskommunerna, där Nordanstig är en, nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar från och med 1 januari 2020 oavsett belopp.

Medlemskommunerna i Hälsingland har under hösten 2019 påbörjat arbetet med att bygga upp egna inköps- och upphandlingsorganisationer för att fortsättningsvis kunna göra sina egna upphandlingar. När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet, men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Hur påverkar det mig som nuvarande/potentiell leverantör?

Inköp Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Ingvar Berg, upphandlingsstrateg

0652-362 57, ingvar.berg@nordanstig.se

Carl-Göran Eriksson, projektledare

076-820 11 65, carl-goran.ericsson@soderhamn.se