MENY

2019-12-10

Vi deltar i den största övningen på 30 år

Nu och ett år framåt genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, den första på över 30 år. Övningen, där också Nordanstig deltar, ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Vid större kriser och krig är målsättningen alltid att så många av samhällsfunktionerna som möjligt ska fungera som vanligt – så långt det är möjligt. Därför har kommunerna en viktig roll i att planera inför och öva för att till exempel skola och omsorg ska fungera även i tider av oro eller krig.

Under 2020 genomförs därför en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner, de flesta statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är den största på 30 år.

Hålla samhällsfunktioner igång

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret. Kommunernas prioriterade uppgifter är säkerhetsskydd, etablering av krisorganisation, krigsplacering av personal och kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att samhället ska fungera under höjd beredskap och i värsta fall krig. Främst handlar det om att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

”Väl fungerande organisation”

Övningen är en möjlighet för oss att höja kunskapen om totalförsvaret i den kommunala organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Genom att delta i övningen uppfyller kommunerna också kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

– Vi har redan en väl fungerande och övad krisorganisation i vår kommun, där fokus hittills har legat på scenarier som svåra väderlägen, kemolyckor och liknande händelser, säger tillförordnade kommunchefen, Eva Fors.

Krigsscenario ställer nya krav

Målsättningen i de övningarna – och i de skarpa lägen som faktiskt uppstått – har varit att säkerställa samhällsfunktionerna och att hålla allmänhet och medarbetare informerade.

Ett krigsscenario ställer ytterligare krav, krav som är nya – som att stötta försvarsmakten – och i ännu högre grad skydda civilbefolkningen.

– Att öva ett scenario som innebär ett angrepp på hela vårt land är både nytt och nyttigt. Men det kräver en annan mental inställning, vilket jag tror att den här övningen kan hjälpa oss ute i kommunerna med.

Här kan du läsa mer om kris och säkerhet

För mer information

Eva Fors, tf kommunchef
0652-362 22, eva.fors@nordanstig.se

Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare

0650-380 67, torbjorn.hallberg@hudiksvall.se