MENY

Är din förening redo att ta nästa steg?

Den 15 mars är sista dag för föreningar att ansöka om projekt- och visionsbidrag. I den här omgången har kommunstyrelsen valt ut fem prioriterade områden.

Ska du och din förening genomföra ett projekt eller en investering och behöver medfinansiering? Då kan ni söka projekt- och visionsbidrag från kommunstyrelsen.

Ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig kan söka bidragen. Föreningens verksamhet ska vara förenlig med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället och projektet i fråga ska vara förenligt med Nordanstigs Vision 2020 samt med kommunorganisationens aktuella mål.

Bidrag kan beviljas för olika typer av projekt, men för ansökningsomgången 2020 har kommunstyrelsen beslutat att i första hand prioritera områdena nedan. Alla kriterierna behöver dock inte vara uppfyllda för att just ert projekt ska prioriteras.

  • Barn och unga
  • Medfinansiering av större projekt (uppväxling av medel)
  • Utveckling av föreningens verksamhet eller av bygden
  • Medborgarnyttiga aktiviteter
  • Folkhälsan

Projektbidraget riktar sig till föreningar som vill göra investeringar som kräver mindre än 100 000 kronor i medfinansiering, medan visionsbidraget är för belopp över 100 000 kronor. För 2020 finns 960 000 kronor att fördela mellan de två bidragsformerna.

Sista ansökningsdag är 15 mars 2020.

Läs mer om projektbidraget

Läs mer om visionsbidraget

För mer information

Helena Havela, administratör

0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se