MENY

Enigt fullmäktige vill satsa på effektivare lokaler

Kommunfullmäktige går i ett inriktningsbeslut vidare med planerna på ett nytt särskilt boende och efterlängtade investeringar i skolorna. Kvällens enda egentliga debatt kom att gälla ett fastighetsköp i Gnarp.

En viktig framtidsfråga som dessutom diskuterats mycket de senaste åren nådde kommunfullmäktiges bord under måndagskvällen när kommunstyrelsens förslag till framtida fastighetsinvesteringar behandlades. Förslaget har under ett par månaders tid arbetats fram av Kommunstyrelseberedningen för fastighetsinvesteringar.

Förslaget har dubbla inriktningar. Dels att Nordanstigs kommun ska bedriva särskilt boende (Säbo) på två platser, där det ena ska vara ett nybyggt boende med mellan 60 och 80 platser. Det betyder att bara ett av dagens tre boenden bör bli kvar enligt förslaget.

Kommunala och privata alternativ

Den andra inriktningen handlar om Lönnbergsskolan där en ny F–6-skola byggs på skolområdet i Bergsjö. I förslaget flyttar Bergsjös förskolor in i de lokaler som i dag inrymmer Lönnbergsskolan.

Ett samstämmigt kommunfullmäktige valde att bifalla förslaget till inriktning. I och med beslutet får förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för två alternativa byggnationer av ett nytt särskilt boende – i ett kommunalt och ett privat alternativ. Uppdraget är också att ta fram driftskostnaderna per Säbo-plats, i kommunal respektive privat regi.

Verksamheten ska även utreda möjliga platser för det nya särskilda boendet. Kommunens ekonomienhet får i uppdrag att ta fram en kalkyl för kostnaderna.

Tre förskolor blir en

Verksamheten har också ett uppdrag att ta fram alternativa byggplatser för trygghetsboenden i Bergsjö och Gnarp och en tidsram för när byggnation kan påbörjas. Verksamheten ska också inleda förhandlingar med fastighetsägaren om ett köp av Lönnbergskyrkan i Bergsjö för att möjliggöra planen för den nya F–6-skolan.

Sedan tidigare finns ett kommunstyrelsebeslut på att ta fram underlag och starta upphandling för att ersätta dagens tre förskolor i Gnarp med en ny förskola. Beslut finns också om att utlysa upphandling och redovisa finansiering av en ombyggnad av Arthur Engbergskolan i Hassela för att införliva Linblommans förskola.

Votering om fastighetsaffär

Kvällens enda egentliga debatt kom under ärendet om ett fastighetsköp i Gnarp där delar av fullmäktige ifrågasatte köpeskillingen. Byggnaderna är kraftigt eftersatta och tomten, som ligger i ett villaområde, är svårt nedskräpad och behöver saneras.

Två ledamöter yrkade på avslag. Efter votering med siffrorna 21 mot fyra beslutade fullmäktige att köpa fastigheten. Två ledamöter avstod.

Kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin gjorde en oaviserad paus i ärendelistan för att med en Gnarpssmidd kofot och blombukett avtacka kommunchef Fredrik Pahlberg som slutar för att bli ny kommunchef i Ovanåker.

Här kan du se kommunfullmäktiges webbsändningar i efterhand

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare

0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se