MENY

Projektbidrag och ideella krafter ska lyfta Dvästa IP i Jättendal

Driftiga människor med goda idéer och beviljade projektbidrag – då finns förutsättningar för att det ska hända saker. I våras fick Jättendals IF 80 000 kronor i projektbidrag av kommunen. Pengarna ska täcka delar av kostnaden för att ställa i ordning Dvästa IP.

Dvästa IP i Jättendal har befunnit sig i lite av en törnrosasömn under flera år, men nu finns både en plan, engagerade personer och pengar för att göra i ordning idrottsplatsen. Klubbstugan ska renoveras, dusch- och omklädningsutrymmena rustas upp, en lekplats med lekredskap, startplats för löparlopp och en vollybollplan ska ställas i ordning. Till våren dras arbetet med klubbstugan igång och ambitionen är att det ska bli invigning av den runt midsommar nästa år.

Monica Edh är medlem i Jättendals IF och drivande bakom projektet. Hon är den som tillsammans med fotbollssektionen arbetat med den projektansökan som skickades in till kommunen. Till sin hjälp har de haft Ingeli Gagner på Näringslivsenheten.

– Vi har fått mycket bra hjälp av Ingeli med projektbeskrivningen. Nu har vi en grund för de kommande tre åren. Målet är att Dvästa IP ska bli en riktig aktivitetsplats.

Satsning i linje med tillväxtstrategin

Projektbidraget från kommunen har gjort det lättare att få fler finansiärer till projektet. Svenska kyrkan bidrar med 75 000 kronor, Länsförsäkringar med 30 000 kronor och Riksidrottsförbundet med 170 000 kronor. Med projektbidraget från kommunen blir det totalt 355 000 kronor som kommer att räcka till projektets första fas. Därutöver kommer klubben att bidra med både egna pengar och ideell tid.

– Ibland vill andra finansiärer gärna se att en satsning är i linje med kommunens ambitioner, säger Ingeli Gagner. När kommunen satsar så gör fler det och det här följer helt den hållbara tillväxtstrategi vi har för Nordanstig. Den syftar till att dra kapital och utveckling till vår kommun genom att aktivt söka uppväxling av kommunens, föreningarnas och företagens egna medel.

Ska bli en mötesplats

Jättendals IF har idag 153 medlemmar och man hoppas att satsningen ska bli betydelsefull för både unga och äldre i bygden. I Jättendal finns 173 barn och unga i åldern 0–19 år och det är dem man främst riktar sig till.

– Det är inte slut på idéer, säger Monica Edh. Målet är att platsen ska bli en riktig mötesplats. Det saknas i Jättendal nu. Tidigare har det hållits byakamper och det kanske kan bli av igen, brännboll, en boulebana, kaféverksamhet på sommaren… Jag tror att mycket kan falla på plats när saker börjar rulla – det finns många goda krafter i Nordanstig!

Monica Edh är medlem i Jättendals IF och drivande bakom projektet att ställa i ordning Dvästa IP.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare

070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se