MENY

Kalahari – mer än bara loppis

Under måndagen genomfördes näringslivskontorets 16:e företagsbesök. Den här gången var det Anna-Lena Arousell Berglund och Kalahari i Harmånger som stod för värdskapet.

Kalahari drivs som en ekonomisk förening och är ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF. Som andra arbetsintegrerande sociala företag har Kalahari en dubbel affärsidé – företag som är upphandlade att stötta människor i sin utveckling att komma ut i arbete och samtidigt en verksamhet som vänder sig till marknaden.

Verksamheten har sex anställda och sju personer i arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten består av en butik, second hand/loppis och kafé i samma byggnad. Till kaféet bakas det mesta brödet av föreningen själv och i butiken säljs fairtrade-produkter och hantverk. Det säljs också återbruk som ställts iordning av de anställda. Sakerna hämtas i återbrukscontainern på Homons återvinningscentral.

- Jag önskar att fler företag skulle upptäcka och vända sig till arbetsintegrerande sociala företag för hjälp med lite enklare uppgifter. Uppgifter som kanske behöver utföras mer sällan. På Kalahari tillhandahåller vi till exempel RUT-tjänster som snöskottning, gräsklippning och tillsyn av stugor, säger Anna-Lena Arousell Berglund som är styrelseordförande i föreningen.

Kommunens arbetsmarknadsenhet samarbetar med föreningen både på hemmaplan och genom att hålla gemensamma föreläsningar. När en person är i behov av en arbetsmarknadsåtgärd börjar planeringen alltid med ett studiebesök hos föreningen av kommunens handläggare. Hur åtgärden ska läggas upp beror på personens behov och förutsättningar.

Vävstuga och kafé med integration som effekt

Grunden till Kalahari startade redan 2008 som ett internationellt kvinnokafé genom kyrkan.

– Många utrikesfödda kvinnor blev kvar i hemmen och integrerades inte och den isoleringen behövde brytas. Vi drev vävstuga här och började anpassa kaféets öppettider med vävstugans och fick på så sätt en naturlig integration. Det blev dessutom ett utbyte av olika vävtekniker, berättar Anna-Lena.

Under den här tiden blev kyrkan kontaktad av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om ett samarbete. Det blev startskottet för en ökande verksamhet och 2011 bildades Kalahari ekonomisk förening. Man kunde senare köpa den gamla prästgården och ha en permanent verksamhet.

Föreningen driver fortfarande vävstugan där den som vill kan hyra en vävstol. Mycket av det som vävs i vävstugan finns sedan till försäljning i butiken.

Varför namnet Kalahari?

Många undrar över namnet Kalahari. När de första flyktingarna kom till Harmånger ägnades många timmar åt högläsning. Då lästes bland annat en bok om folket som levde i Kalahariöknen och hade det svårt, men överlevde ändå. Boken ledde till många diskussioner om vad som gör att människor överlever. Svaret blev alltid att om man har sammanhållning och samarbete så klarar man sig. Därför blev namnet Kalahari självklart när föreningen bildades - en förening vars fundament är gemenskap och medmänsklighet.

Deltog gjorde Ingeli Gagner näringslivsutvecklare, Bente Sandström enhetschef arbetsmarknads- och flyktingenheten, Ola Wigg kommunstyrelsens ordförande, Stig Eng kommunstyrelsens vice ordförande, Tor Torlander oppositionsråd och Helena Havela, administratör på näringslivsenheten.

Sällskapet är samlat framför det som förr i tiden kallades det tionde härbret. Det var där en tiondel av skörden härbärgerades när bönderna kom med sitt "tionde". När svälten kom i stugorna gick man till prästgården för att få hjälp. En dåtidens socialtjänst. Foto: Ingeli Gagner.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare

070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se