MENY

Nu startar tobaksfria veckan med fokus på unga

Under vecka 47 varje år uppmärksammas tobaksfria veckan som är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett Rökfritt Sverige 2025. Målet är att minska antalet rökare till mindre än fem procent av befolkningen 2025. I år har veckan extra fokus på barns rätt till ett tobaksfritt liv.

Enligt den nationella undersökningen ” Hälsa på lika villkor” om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor är 6,8 procent av männen och kvinnorna i åldern 16-85 år i vår kommun dagliga rökare. En undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att fyra procent av Nordanstigsungdomarna i årskurs nio rökte 2017.

Nordanstigs kommun var 2017 den första kommunen i regionen att skriva på för ett Rökfritt Sverige 2025. Från årskurs sex jobbar folkhälsosamordnare och skolsköterska tillsammans med elever och föräldrar med Tobaksfri Duo. Det är en förebyggande metod där eleven skriver på ett kontrakt med en tobaksfri vuxen. Kontrakten förnyas varje år och gäller till det år man går ut årskurs nio.

– Sedan 2012 då Tobaksfri duo implementerades har cirka 300 elever upprättat Tobaksfri Duo-kontrakt i kommunen och vi hoppas att ännu fler gör det nu, säger Christin Hübenette, folkhälsosamordnare.

På fredag kommer det att finnas ett bord utanför matsalen på Bergsjö skola med information till eleverna om Tobaksfri Duo. Folkhälsosamordnaren och elevhälsoteam kommer att finnas på plats för att svara på frågor. De ungdomar som tecknat Tobaksfri Duo-kontrakt har chansen att vinna biobiljetter. Det blir också en frågetävling.

Som arbetsgivare tillämpar Nordanstigs kommun rökfri arbetstid, ett beslut som togs av kommunfullmäktige i december 2017.

Illustration: Tobaksfri Duo