MENY

Ökad vuxennärvaro på Bergsjö skola

Tryggheten i fokus efter ordningsstörningar på Bergsjö skolas högstadium.

– Vårdnadshavare kan vara helt trygga med att Bergsjö skola fortsatt är en säker plats för deras barn, säger rektor Anna Michiels.

Under den gångna veckan har det förekommit störningar i ordningen på Bergsjö skola. De händelser som utspelat sig har sin grund i en diskussion mellan några elever på högstadiet, och som sedan urartat i verbala kränkningar och i något fall, handgemäng mellan enstaka elever.

Dialog med berörda

Detta är givetvis oacceptabelt och skolan har nu fullt fokus på att upprätthålla tryggheten och studieron för alla våra elever, oavsett årskurs. Det arbetet har varit omfattande och ordningsstörningarna har under veckan avtagit. En viktig del i det har varit dialogen med de berörda eleverna och med hemmen.

För att minska risken för fortsatta störningar har vuxennärvaron i skolan höjts. Fler vuxna finns i skolans korridorer under raster och vid busshållplatsen morgon och eftermiddag. Tysta klassrum med vuxennärvaro har också öppnats där elever som vill kan tillbringa lunchraster.

"Skolan en säker plats"

Det är viktigt att alla som befinner sig i skolan känner till värdegrund och trivselregler och förstår varför dessa finns. Därför intensifieras nu det arbetet för att öka kunskapen bland elever och vårdnadshavare. Särskilt fokus sätts på de elever som varit inblandade och på deras vårdnadshavare.

En särskild åtgärdsplan tas också fram som kommer att presenteras för alla elever och vårdnadshavare.

– Vi vill poängtera att detta är en isolerad händelse i en liten grupp elever. Vårdnadshavare kan vara helt trygga med att Bergsjö skola fortsatt är en säker plats för deras barn, säger rektor Anna Michiels.

För mer information

Anna Michiels, rektor

072-506 92 05, anna.michiels@nordanstig.se


Fredrik Rautiainen, biträdande rektor

072-211 36 87, fredrik.rautiainen@nordanstig.se