MENY

Gamla datorer blir som nya i nytt samarbete

I Sverige samlas varje år ungefär 146 000 ton elskrot in. För att hjälpa till att minska skrotvolymerna har vi inlett ett samarbete som gör att kommunens gamla datorer kan återanvändas. På köpet garanteras informationssäkerheten.

Har informationssäkerhet och en klimatmässigt hållbar utveckling något gemensamt i vår kommun? Jo, faktiskt. Sedan en tid tar företaget Inrego hand om alla våra uttjänta datorer, smarta telefoner och andra IT-produkter. De flesta av dem omformateras och säljs för återanvändning och en liten del återvinns eller destrueras. Alla rensas däremot på information i en process som garanterar att informationen inte kommer på villovägar och att bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

"Höja säkerheten"

Inrego är Sveriges största återförsäljare av återanvända IT-produkter och ansvarade förra året för att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning. Koldioxidbesparingen blev därmed 2 800 ton, vilket motsvarar energin för att värma upp 11 000 lägenheter.

Hanteringen sköts av vår IT-leverantör Fiberstaden som har huvudansvar för kommunens IT-produkter.

– Nordanstig vill bidra till ett hållbart samhälle där ett steg är att ha en bra strategi för återtag av våra IT-produkter, säger IT-strateg Morgan Norell. Vi vill också höja säkerheten genom en ordnad destruktion av den information som finns på våra gamla datorer och telefoner.

I linje med FN-målen

Samarbetet med Inrego ger oss också möjligheten att köpa återanvända IT-produkter.

Den här modellen av återanvändning ligger i linje med Agenda 2030 – FN:s 17 globala mål för att bland annat komma tillrätta med klimatutmaningarna.

– Vår livsstil i Sverige ger upphov till mängder av avfall varje år. En stor del av det beror på produkter som vi konsumerar och som sedan går sönder eller blir omoderna. Jag ser vårt nya avtal som ett steg på vägen för att bättre ta hand om våra naturresurser och minska vår negativa påverkan på miljön, säger Anna Heijbel, miljö- och klimatstrateg.

Bild på skrotade delar ur datorer.

För mer information

Morgan Norell, IT-strateg

0652-361 15, morgan.norell@nordanstig.se