MENY

Nominera kandidater till kulturstipendium och föreningsledarstipendium 2019

Varje år delar vi ut stipendier för att stödja och uppmärksamma förtjänstfulla kulturella insatser och ideellt föreningsledararbete bland kommunens barn och ungdomar.

Stipendierna delas ut till personer och organisationer som är mantalsskrivna och verksamma i Nordanstigs kommun. Enskilda personer och föreningar kan skicka förslag på stipendiat. Förslaget ska vara kortfattat motiverat och underskrivet av den person eller förening som skickat in förslaget.

Varje stipendium är på 5 000 kronor och kan fördelas på en eller flera stipendiater.

Kulturstipendium 2019 – förtjänstfulla kulturella insatser

Kommunens kulturstipendium är avsett att verka som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

Föreningsledarstipendium 2019 – ideella föreningsledare

Kommunens föreningsledarstipendium är avsett att stödja och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet bland kommunens barn och ungdomar.

Lämna förslag

Ge förslag senast 30 november 2019. Märk förslaget "Kultur- och föreningsledarstipendium" och skicka det till Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

Du kan också lämna in ditt förslag i kommunkontorets reception, på Södra Vägen 14 i Bergsjö eller
skicka ett mejl till kommun@nordanstig.se.

Ledningsutskottet utser stipendiaterna och stipendierna delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2019.

Bilden visar två diplom som ligger på ett bord.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare

0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se


nordanstig.se/stipendier