MENY

2019-10-21

Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 28 oktober 2019 kl. 18 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare eller att titta på vår webbsändning.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Delårsbokslut per 31 augusti 2019 för Nordanstigs kommun
  • motioner.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se