MENY

Samråd: Upphävande av detaljplan för del av
Gnarps Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1

Ett upphävande för detaljplan för del av fastigheten Gnarps Masugn 1:80 är utställd för samråd med sakägare och myndigheter.

Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14, från 14 oktober till och med den 7 november 2019 eller läsa mer här på nordanstig.se

  • Upphävande av detaljplan för del av Gnarps Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1

För mer information

Douglas Helsing, planarkitekt

0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se