MENY

Fanertillverkaren Plyfa AB i Hassela fick besök

På Plyfa AB i Hassela produceras faner av gran som används vid parkettgolvstillverkning. Det berättade vd Fredrik Lenz när han tog emot förtroendevalda och tjänstemän som besökte företaget den 7 oktober. En representant från Arbetsförmedlingen deltog också vid besöket.

Parkett består vanligtvis av tre skikt. Det översta lagret tillverkas av ett hårdare träslag som ek eller liknande och det mellersta av gran, fura eller en träfiberskiva. Undersidan är ett tunt faner på 2-3 mm och det är den delen av parkettgolv som tillverkas i Hassela. 40 procent av företagets kunder finns i Sverige och de övriga 60 procenten i resten av Europa.

Plyfas produkter tillverkas av gran och faneret svarvas från timmerstockar som värmts upp i varmt vatten genom så kallad basning. Vid svarvningen bildas långa sammanhängande sjok på upp till 40 meter beroende på timrets diameter. Sjoken klipps av i kortare bitar för torkning och konditionering till rätt fukthalt. Slutligen sågas faneret till de storlekar kunderna vill ha och emballeras i plast för att bibehålla fukthalten.

Tio lastbilar med grantimmer per dag

Varje dag kommer tio timmerbilar med grantimmer till Plyfa och fyra lastbilar åker iväg med faner till kund. Utöver det lämnar fyra bilar fabriken med cellulosaflis till pappersmassatillverkning och en bil har med sig eldningsflis. Restprodukterna använder Plyfa själva för sin egen uppvärmning.

Fredrik Lenz säger sig ännu inte ha sett något av den lågkonjunktur som alla förutspår. Orderboken är fylld och just nu är det ett gynnsamt ekonomiskt läge för Plyfa som drar fördel av den svaga kronan. Det är däremot tufft att få tillgång till råvara eftersom många träförädlingsföretag slåss om grantimmer.

Starkt engagemang för företaget och bygden

Plyfa har idag ungefär 90 anställda och ytterligare ett tiotal entreprenörer knutna till verksamheten. Omsättningen beräknas bli cirka 235 miljoner kronor för 2019. Huvudägaren Jussi Juselius är starkt engagerad i både fabrikens utveckling och Hasselabygden. Kompetensförsörjning är alltid en kritisk fråga för företag.

– En attraktiv bygd och att man är en bra arbetsgivare är nyckeln för att kunna rekrytera arbetskraft, menar Fredrik Lenz. Hassela har här en fördel med jakt, fiske och skoteråkning samt tillgången till bra skidåkning.

Avancerad maskinpark

Plyfa har en avancerad maskinpark och arbetar med ständiga förbättringar och investeringar. Inom några år kommer det att behövas både mekaniker och industrielektriker med kunskaper inom styr- och reglerteknik. Elisabeth Lindberg från Arbetsförmedlingen som var med vid besöket kunde direkt notera Plyfas önskemål.

Företagsbesöken genomförs av förtroendevalda och tjänstemän från kommunen. Den här gången deltog kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng, oppositionens företrädare Tor Tolander, energi- och klimatrådgivare Johan Ringmar och näringslivsutvecklare Ingeli Gagner.

Bilden visar fyra män som tittar på en maskin som tillverkar faner i en fabrik.

Plyfa har en avancerad maskinpark för att kunna tillverka faner. Filmen nedan visar klippning av faner. Foto: Ingeli Gagner.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare

070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se