MENY

Lärare och Hasselaelever hedrades med förtjänstmedalj för runtolkning

Runorna i trätaket i Ersk-Matsgården i Hassela var inte bara otolkade utan i stort sett okända fram till i januari i år. Nu är de både kända och tolkade tack vare läraren Anna Björk och hennes elever i årskurs fem på Arthur Engbergskolan. Idag fick de ta emot Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2019 för sin insats.

Förtjänstmedaljen har delats ut av Riksantikvarieämbetet sedan 1981 till en eller flera personer som gjort betydande insatser inom kulturmiljövården och då helst utanför det professionella fältet. Det här är första gången barn tilldelas medaljen.

Vid en ceremoni på Hasselagården idag fick Anna Björk och hennes elever Mattias Mattson, Edvin Hammarström, Vincent Svensson, Klara Råbom och Elina Söderlund ta emot medaljen. I sin motivering till 2019 års förtjänstmedalj skriver Riksantikvarieämbetet:

”För att med inspirerande utforskarglädje tolkat och förmedlat sina upptäckter om Hasselarunorna och 1800-talets folkliga skriftkultur”.

Eftersom eleverna var särskilt intresserade av runornas historia ville de försöka tyda runorna på Ersk-Matsgården själva. Genom att pussla ihop flera runfynd från olika platser och tider, lyckades Anna Björk och eleverna tyda runorna. I taket i drängkammaren på Ersk-Matsgården vet vi nu att det står ”DIEFWELEN”, ”HANSSULFSSON”, ”IOOS”.

Tal, musik och tårta

Det blev både tal, musik och tårta när förtjänstmedaljen delades ut. Magnus Källström, runforskare på Riksantikvarieämbetet, berättade om tidigare runforskning och betydelsen av att runorna på Ersk-Matsgården nu kan tydas. De är i stort sett identiska med de omstridda runorna på Kensingtonstenen i USA och kommer att leda forskningen framåt.

Medaljen överlämnades av Lars Amréus som är riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Han talade om historiemedvetenhet, vikten av att förstå hur dåtiden format den tid vi lever i nu. Gör vi det så kan vi förhoppningsvis känna oss tryggare och fatta bättre beslut om både vår samtid och framtid.

Kommunens kultursamordare Barbro Björklund och utbildningschef Eva Fors uppvaktade medaljpristagarna med biobiljetter och en blomma som tack för deras insatser. Riksspelmannen Thomas von Wachenfeldt från Gränsfors framförde Hultkläppens välkomstpolska och en högtidsmarsch efter Jonas Petter Öst på fiol.

Bilden visar en kvinna som håller upp en ask med två medaljer.

Anna Björk, förstelärare på Arthur Engbergskolan visar upp medaljerna som hon och eleverna i årskurs fem tagit emot.

Bilden visar fem barn och en vuxen som tar emot en medalj på en scen.

Eleverna Mattias Mattson, Edvin Hammarström, Vincent Svensson, Klara Råbom och Elina Söderlund och läraren Anna Björk tar emot förtjänstmedaljen av riksantikvarie Lars Amréus.

Bilden visar en man föreläser från en scen. I bakgrunden syns en bild på runskrift på en vägg.

Magnus Källström, runforskare på Riksantikvarieämbetet, berättar om runorna.

Bilden visar fem tårtor på en lång bänk.

Alla elever på Arthur Engbergskolan bjöds på tårta dekorerade med runan "A".