MENY

Kommunen polisanmäler inkoppling på anläggning

Efter inspektion av en nyinstallerad vägbelysningsanläggning har kommunen lämnat in en polisanmälan som gäller misstanke om olagligt installationsarbete.

Anläggningen visade sig vid en inspektion av kommunens entreprenör ha omfattande brister. Bland annat var lyktstolparnas insatser inte av godkänd typ och anslutningar underdimensionerade. Strömledande kablar i stolpar hade skadad isolering.

Bara entreprenören är behörig

På marken låg strömförande kablar fritt och med skadad isolering. Enligt entreprenören orsakade en kabel en brand i det intilliggande gräset i samband med besiktningen.

Anläggningen har också anslutits till kommunens befintliga vägbelysning, trots att det bara är kommunens entreprenör som är behörig att utföra den typen av arbete. Bristerna är så omfattande att kommunen valt att göra en polisanmälan.

"Kunnat sluta mycket illa"

– Det här är en mycket allvarlig händelse som hade kunnat sluta mycket illa. Tack vare vår uppmärksamma personal kunde vi agera innan någon kom till skada, säger kommunchef Fredrik Pahlberg.

Såvitt känt har anläggningen bara varit i drift under några dygn och upptäcktes av en av kommunens handläggare. Vem som utfört installationen är inte känt.

Entreprenören kopplade omedelbart ifrån anläggningen och nu kommer besiktning att ske av kommunens vägbelysning i området som tills vidare hålls släckt. Så fort entreprenören säkerställt att vår anläggning inte tagit skada kommer belysningen att tändas igen.

För mer information

Helena Malmkvist, teamledare/teknisk handläggare

0652-361 82, helena.malmkvist@nordanstig.se


Fredrik Pahlberg, kommunchef

072-529 20 39, fredrik.pahlberg@nordanstig.se