MENY

Privata utförare får utökat hemtjänstuppdrag

Nordanstigs kommun slutar att erbjuda hemtjänst i Bergsjö och Gnarp och lämnar över områdena till privata utförare. Förhandlingar med facken inleds kring den övertalighet som blir effekten av beslutet.

I dag är alla utförare – privata och kommunala – verksamma i hela kommunen. Kommunstyrelsen beslutade i augusti att varje privat utförare ska ansöka om de områden som de önskar vara verksamma i.

Kommunens två privata hemtjänstutförare har begärt att få bedriva verksamhet på alla orter utom Hassela. Därmed överlåter kommunen hemtjänstuppdraget i Bergsjö och Gnarp till de privata utförarna.

– För vår del betyder det att vi har informerat de fackliga parterna om att vi med största sannolikhet kommer att meddela arbetsbrist för de av våra medarbetare som arbetar i Bergsjö- och Gnarps hemtjänstgrupper, sammanlagt ett 40-tal personer, säger vård- och omsorgschef Malin Ruthström.

Stora budgetunderskott

Under tisdagen hölls den första dialogen med fackförbunden Kommunal och Vision inför den planerade omställningen.

Efter förändringen som kan träda i kraft tidigast 4 november erbjuds kommunal hemtjänst bara till kunder i Hassela och i Harmånger, orter som i dag har trygghetsboenden. Åtgärden har sin grund i de stora underskott som verksamheten dragits med under lång tid.

– Det har visat sig svårt att få ner kostnaderna i vår hemtjänst med så pass många utförare på ett så här litet kundunderlag. Vi har helt enkelt inte lyckats ställa om vår organisation i den takt som krävts.

”Brett förankrat beslut”

Det är kostnaden per timme och inte antalet timmar som är det stora bekymret, betonar omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson.

– Det här är ett brett förankrat beslut som är nödvändigt att ta. Så länge vi drar över med ett 20-tal miljoner stänger det möjligheterna att utveckla kommunens verksamheter, till exempel i nya särskilda boenden, säger Carina Ohlson.

Oppositionens företrädare, Tor Tolander, är av liknande uppfattning.

– För dem som använder hemtjänsten kan det här påverka utföraren, men ska inte påverka kvalitén. För dem som arbetar i hemtjänsten blir det en tuff resa, men utan förändring kommer både personal och brukare att bli lidande.

Brukare och anhöriga informeras

Nu tar fackliga förhandlingar vid där den organisatoriska förändringen ska fastställas. Inventering, driftsområden, turordning och pensionslösningar ska också tas fram och diskuteras. De externa utförarna kommer i sin tur att behöva rekrytera ny personal till sina utökade uppdrag.

– Det här är en jobbig process för alla, men de arbetsuppgifter som hemtjänsterna har i dag blir kvar och blir desamma även framöver. Det är arbetsgivaren som i många fall troligen blir ny, säger Malin Ruthström.

Informationsmöten hålls inom kort för alla hemtjänstmedarbetare i Bergsjö och Gnarp. Samtidigt som det blir övertalighet på hemtjänstområdet finns rekryteringsbehov på andra områden inom kommunens verksamheter.

Medarbetare erbjuds nu kompletterande stöd genom företagshälsovården Alert och Falck Healthcare. Kommunens brukare och anhöriga kommer att få detaljerad information om förändringen och hur de går tillväga för att välja ny utförare.

För mer information

Malin Ruthström, vård- och omsorgschef

0652-361 28, malin.rutstrom@nordanstig.se


Carina Ohlson, ordförande omsorgsutskottet

073-078 53 85, carina.ohlson@nordanstig.se