MENY

Greibers målningar avstamp för kultursatsning

I dag hölls pressvisning på Gävle slott inför en utställning av delar av Nordanstigskonstnären Gunnar Greibers verk. Utställningen är också startskottet för Länsstyrelsen Gävleborgs satsning för att lyfta kulturen i länet.

Initiativet till Kultur på Gävle slott har tagits av landshövding Per Bill.

– Gävleborg är ett rikt kulturlän och det känns roligt att under samlingsnamnet Kultur på slottet få lyfta fram olika delar inom kulturområdet på ett mer sammanhållet sätt än tidigare. Satsningen inleds med att jag tillsammans med Nordanstigs kommun uppmärksammar konstnären Gunnar Greibers färggranna konstsamling, säger Per Bill.

Omfattande donation

Under det närmaste året finns Greibers målningar i representationsvåningen och i länsstyrelsens nya konferensdel på slottet. Konstverken kommer att visas i samband med olika möten och evenemang, men också vid särskilda visningar för allmänheten framöver.

Jöran Österman, konstnär och curator från Gränsfors har hängt utställningen på Gävle slott och fanns förstås med under måndagens visning. Jöran har på Nordanstigs kommuns uppdrag dokumenterat och katalogiserat den omfattande donation som kommunen fick motta efter att Greibers hustru Else Greiber Nyström gick bort häromåret.

Mer kultur på slottet

Kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin och kultursamordnare Barbro Björklund fick tillsammans med Jöran Österman representera Nordanstig under måndagens invigning.

– Jag känner mig stolt för den donation vi fått, och många konstutövare kommer i framtiden att få ta del av den i form av stipendier, säger Barbro Björklund.

Nu väntar mer kultur på slottet i Gävle, närmast en barockkonsert med blockflöjtisten Dan Laurin och cembalisten Anna Paradiso i samarbete med Gävles kammarmusikförening.

Gunnar Greibers donation och stipendiefond

Intresserade personer diskuterar Greibers konst.

Carin Walldin, vår konstintresserade fullmäktigeordförande och Barbro Björklund (t.h) uppskattade mycket Greiberinvigningen på Gävle slott. Foto: Erik Forsberg, Länsstyrelsen Gävleborg