MENY

Lokaler för krisledning och möten invigda

Den del av kommunhuset i Bergsjö där Folktandvården tidigare höll till har nu renoverats och kommer att användas som krislednings- och möteslokal. Det är staten, genom MSB, som ställer krav på att kommunen har ett godkänt utrymme för krisledning. Lokalerna är därför försedda med teknisk utrustning enligt MSB:s krav.

Den tekniska utrustningen har MSB finansierat med 50 procent. Thomaz Nordh är fastighetsstrateg och berättar att man valt att göra de olika mötesrummen unika.

– Vi har valt att hedra avlidna kulturpersoner som levt och verkat i Nordanstigs kommun och uppkallat rummen efter dem, berättar Thomaz Nordh. De personer vi lyft fram är konstnärerna Gunnar Greiber och Karin Olsson, träsnidaren Ida Malm och spelmannen Pehr Abrahamsson Hult Alcén, ”Hultkläppen”.

Lokala kulturpersonligheter

Kurator Jöran Österman gjorde tidigare inventeringen av konstdonationen som kommunen fick ta emot efter konstnären Gunnar Greiber och hans hustru Else. Jöran fick också uppdraget att välja ut de tavlor som nu sitter på väggarna i det största mötesrummet i de renoverade lokalerna.

I rummet som uppkallats efter Ida Malm finns originalskisser, träsnitt och målningar. Målningarna är tolkningar av träsnitten och har gjorts av Ida Malms barnbarn, konstnären Anders Malm. Presidiet för nuvarande mandatperiod valde ut motiven. Originalskisser och trätsnitt är utlånade av Anders Malm.

I rummet som döpts efter Hultkläppen har musikern Thomas von Wachenfeldt från Bergsjö gjort tavlorna och skrivit informationen om Pehr Abrahamsson Hult Alcén, ”Hultkläppen” De noter som hänger i rummet är handskrivna av Thomas von Wachenfeldt. Han har också kalligraferat namnskyltarna som sitter utanför mötesrummen.

I utrymmet som uppkallats efter Karin Olsson har all konst lånats ut av hennes son Max Olsson.

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg ser positivt på konsten i lokalerna.

– Jag tycker att urvalet är bra. På det här sättet får konsten ett större utrymme i kommunen.

Lokalerna ska användas mycket

Förhoppningen är att lokalerna kommer att användas mycket säger Ola Wigg.

- Jag hoppas att trycket blir stort och det är meningen! Och det är viktigt att vi har ändamålsenliga lokaler vid en kris. Säkerhetsfrågan är viktig och nu har vi löst det krav som MSB ställt på oss. Vi har ett stort behov av ändamålsenliga lokaler i alla kommunens verksamheter och det kommer vi att arbeta vidare med att lösa.

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg förklarar lokalerna invigda.

För mer information

Thomaz Nordh, fastighetsstrateg

0652-362 07, thomaz.nordh@nordanstig.se