MENY

Hållbart kretslopp viktigt för Häggs Bildemontering i Ilsbo

Familjeföretaget Häggs Bildemontering i Ilsbo fick i torsdags besök av förtroendevalda och tjänstemän från kommunen. Företaget startades redan på 1950-talet av Helge Hägg och drivs idag av barnbarnen Niklas, Caroline och Mattias Hägg.

Helge Hägg drev från början en liten cykelverkstad där även krockskadade bilar lagades, men 1971 hade verksamheten blivit så pass omfattande att Häggs Bildemontering AB bildades.

”Hållbart kretslopp för en bättre värld” är företagets devis. Affärsidén är att demontera och återvinna bildelar och skicka det som blir över på destruktion. Detaljer plockas ur bilarna för att märkas upp och läggas på lager i både förråd och datasystem. Oljor, gas och andra vätskor återvinns så att de inte hamnar i naturen och förstör miljön.

Bland Sveriges fem största i sin bransch

Idag omsätter företaget drygt 34 miljoner kronor och har 30 personer anställda. Häggs Bildemontering är bland Sveriges fem största i sin bransch och ingår i ett samarbete med flera andra svenska bildemonteringsföretag. När en kund beställer flera reservdelar hos ett av de samarbetande demonteringsföretagen används en gemensam databas för att göra en komplett order och delarna kan skickas direkt till kunden från olika leverantörer.

Företaget har ett stort lager av utrangerade bilar. Några gånger om året anlitas en firma för att pressa ihop de demonterade bilarna till plåtpaket som sedan fraktas till en destruktionsanläggning.

Dialog och trivsel viktigt

Emma Hägg är personalansvarig och lyfter fram hur viktigt det är med information och dialog. Varje morgon hålls ett kort informationsmöte där alla medarbetare deltar och samma information finns sedan tillgänglig på en dataskärm i fikarummet.

Emma betonar att det är viktigt att ha kul på jobbet och berättar att det ordnas grillkvällar, studiebesök och familjeaktiviteter för de anställda.

Ständig utveckling av verksamheten

Häggs utvecklar ständigt sin verksamhet. Redan för 18 år sedan blev företaget ISO-certifierat. Förra året gjordes en ansökan om investeringsmedel för att bygga ut, sätta in hiss, traverser och ny ventilation. Den totala investeringsnivån var drygt åtta miljoner och 30 procent beviljades i stöd.

Resultatet är nu bättre och mer effektiva produktionsflöden i större och ljusare lokaler med traverssystem som enkelt lyfter bort tunga bildelar vid demonteringsarbetet. Dessutom kan elbilar tas emot. Nu finns också tankar på förnybar energi i en solcellspark i samarbete med andra företag.

Efterlyser duktiga verkstadsmekaniker och ändrade momsregler på bilar

Vilka behov ser företagarfamiljen Hägg för att utveckla verksamheten fortsättningsvis? Behovet av duktiga verkstadsmekaniker som också är bra på datorer är stort eftersom alltmer digitaliseras.

De vill också att bilar ”som redan gått ett varv” i skattesystemet ska momsbefrias. Så ser reglerna ut i Tyskland och man vill gärna ha samma förutsättningar som konkurrenterna.

Ett viktigt budskap från företagarfamiljen Hägg är att Nordanstigs rykte behöver förbättras, något som vi alla kan hjälpas åt med.

En annan fråga som diskuterades var behovet av företagsträffar och sådana vill både Häggs Bildemontering och Nordanstigs kommun se mer av.

Från vänster Niklas Hägg, Ingeli Gagner, Ingrid Hägg, Lennart Hägg, Tor Tolander, Ola Wigg, Emma Hägg, Johan Ringmar och Mattias Hägg framför den hiss som ingick i den senaste investeringen. Foto: Helena Havela

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare

070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se