MENY

Ungdomars intressen sätts under lupp

För att bättre ta till vara ungdomars intressen och behov kommer alla elever i årskurs 8 under hösten att delta i en enkätundersökning.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP, är en enkätundersökning som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Eleverna får svara på frågor som handlar om fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid. Undersökningen är ett bra verktyg för att få kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter.

LUPP-enkäten genomfördes senast 2016 och länets kommuner har tillsammans med Region Gävleborg ambitionen att genomföra enkäten vart tredje år i årskurs 8, gymnasiets år 2 samt i åldersgruppen 19–25 år. I Nordanstig ansvarar vi för enkäten i årskurs 8, men får också ett resultat på de gymnasieelever vi har i Hudiksvalls kommun. Region Gävleborg ansvarar helt för enkäten i den äldre åldersgruppen.

Att delta gör skillnad

Sammanställningen av 2016 års enkätsvar visade bland annat att 42 procent av eleverna ville vara med och påverka i frågor som rör Nordanstig. Endast 16 procent trodde att det fanns stora eller mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. I kölvattnet av detta startades ungdomsfullmäktige, UF, under 2018. UF ska representera ungdomarna och fungera som bollplank åt kommunstyrelsen och ge konkreta förslag på förbättringar inom områden som berör just unga.

– Det är fjärde gången vi gör LUPP:en i Nordanstig. Genom att kontinuerligt genomföra enkäten kan vi följa utvecklingen av livsvillkoren för våra unga i kommunen, säger fritidsutvecklare Andreas Mossnelid som samordnar enkätundersökningen i Nordanstig.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare

0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se