MENY

Helsinglight – ett kreativt näste för konst

Nu är näringslivskontoret åter igång med företagsbesöken efter sommaruppehållet. På fredagsförmiddagen tog Helsinglights Petra Shara Stoor och Fredrik Fernlund emot i Vattlångs gamla skola. Den gamla skolbyggnaden ska omvandlas till ett alternativt residens – House of Helsinglight.

Petra och Fredrik köpte skolan 2015 och sedan dess pågår ett både spektakulärt och varsamt renoverande av rummen. Under besöket presenterade de sina idéer om den kreativitet som är tänkt ska flöda ur de olika verksamhetsområdena och om kulturarbetare som ska kunna mötas här. Konstnären Gunnar Greiber och hans partner Else Nyström ägde och verkade under lång tid i skolan. Att lokalerna fungerar som ett kreativt näste för konst är alltså inget nytt.

Utställningshall med scen och lokaler för företagskonferenser och andra event kommer så småningom att finnas i House of Helsinglight. Konstnärer ska under kortare perioder kunna hyra de lägenheter och produktionsstudios som nu ställs i ordning. Tanken är också att välkända artister och konstnärer ska kunna vistas här inkognito.

Ett kulturellt Mecka

Trots att huset fortfarande är en byggarbetsplats har många redan hittat dit, bokningar och besök av konstnärer från bland annat Mexiko, England, Frankrike, Tyskland och USA.

Petra är själv konstnär och håller utbildningar i skapande av siliconmasker, specialeffekter och kostym. De används exempelvis vid filminspelningar eller vid cos play-event (kostymevent). Fredrik är delägare i dataföretaget SNAJD som utvecklar egna och andra företags digitala tjänster och produkter.

Samtalet under företagsbesöket handlade mycket om hur konst och kultur kan stärka företagen i de traditionella näringarna. Diskussionen handlade också om hur både kommunen och Helsinglight kan skapa mervärden av det kulturella Mecka som skapas här.

Petra och Fredrik har tidigare genomfört Midvinterglöd som under några år lockade flera tusen besökare till kommunen – ett projektet som nu är pausat. Det finns all anledning att tro att House of Helsinglight kommer att vara en positiv kraft i Nordanstig även framöver.

Vid företagsbesöket deltog kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, ledningsutskottets ordförande Stig Eng, verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation Hans-Åke Oxelhöjd, energi- och klimatrådgivare Johan Ringmar och näringslivsutvecklare Ingeli Gagner från Nordanstigs kommun samt Elisabeth Lindberg från Arbetsförmedlingen. Mötets yngsta deltagare heter Liv och är dotter till Petra och Fredrik.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare

0652-360 18, ingeli.gagner@nordanstig.se