MENY

Snart genomförs medborgarundersökningen 2019

Känner du dig trygg i Nordanstig och får du den service du vill ha? Hur är utbudet av idrott, kultur, affärer, kaféer och restauranger? Vad tycker du om till exempel skolan, renhållningen och omsorgen? Nu är det dags igen för medborgarundersökningen.

På kommunens uppdrag skickar Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning till 800 slumpvis utvalda invånare i vår kommun. Nu är det femte gången medborgarundersökningen genomförs. Senast en likadan undersökning gjordes var 2017.

För att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt är det angeläget att så många som möjligt svarar. Resultatet kommer att sammanställas runt årsskiftet och presenteras på nordanstig.se.

Enkäten består av tre delar

Enkäten landar i brevlådorna under första veckan i september. Frågorna är uppdelade på tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Gör vi rätt saker?

Om du är en av dem som får medborgarenkäten är det betydelsefullt att du tar dig tid att svara. Dina synpunkter är viktiga och ger dig möjlighet att bland annat påverka servicen i kommunen, vad du är nöjd med och vad du tycker kan bli bättre

- Om man förenklar så kan man säga att medborgarundersökningen hjälper oss att se om vi gör rätt saker, säger Mats Widoff som är kvalitéts- och utvecklingschef. Utifrån resultatet kan undersökningen användas för att prioritera åtgärder kommande år.

Du kan välja att svara antingen på pappersenkäten du får hemskickad eller på webben där den också finns på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten kan också beställas på arabiska, och i det förbrev som skickats ut finns mer information. Oavsett hur du svarar är du anonym.

Länkar till

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om tidigare medborgarenkäter i Nordanstig Länk till annan webbplats.

För mer information

Mats Widoff, kvalitets- och utvecklingschef

0652-361 73, mats.widoff@nordanstig.se