MENY

Arbetet med ny sjötröskel tar paus under vintern

Borttagna luckor vid Andersfors ger 41 kilometer fria vandringsvägar. Men den nya sjötröskeln hinner inte bli helt klar, arbetet fortsätter nästa år.

Nu är regleringsluckorna vid Andersfors söder om Älgered borta. Under augusti har arbetet med att istället uppföra en sjötröskel vid utloppet ur Ängbodtjärnen pågått och luckorna har därmed inte längre någon funktion.

Ett villkor i kommunens tillstånd att riva regleringsdammen är att arbetet i vatten inte får bedrivas efter 1 september. Delar av sjötröskeln är nu på plats, men bygget kommer inte att hinna slutföras innan månadsskiftet. Därför kommer arbetet att fortsätta nästa år.

Den nya sjötröskeln blir 120 meter lång och 45 meter på bredaste stället. Tröskeln som byggs av naturmaterial upprätthåller Ängbodtjärnen på samma nivå som tidigare. Den nya regleringen möjliggör 41 kilometer av hindersfri fiskvandring i Gimmaåns avrinningsområde. Tröskeln får också en lågvattenfåra som säkerställer ett flöde även vid låg vattenföring.

Grävmaskin och lastbil arbetar med den nya sjötröskeln vid Andersfors.

Sjötröskeln under uppförande med Ängbodtjärnen i bakgrunden. Foto: Johan Andreasson

För mer information

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

0652-361 12, andreas.johansson@nordanstig.se