MENY

2019-08-20

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu kan du som brunnsägare bättre skydda din brunn genom att registrera den i Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.

Länk till SGU:s inrapporteringsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Norrhälsinge miljökontor

0650-193 32, miljokontoret@hudiksvall.se