MENY

Vad vet du om Nordanstig?

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån, SCB, fakta om Sveriges 290 kommuner. Rapporten Kommunfakta spänner från vilka de vanligaste yrkena är till hur mycket befolkningen i snitt tjänar varje år.

En viktig faktor för landets kommuner är hur befolkningens storlek utvecklas. Förra året var till exempel 9 517 personer folkbokförda i vår kommun. Nordanstigs landareal är 1 370 kvadratkilometer, vilket ger en invånartäthet på sju personer per kvadratkilometer. Varje nordanstigare har alltså 143 000 kvadratmeter – eller lite drygt 20 fotbollsplaner att röra sig på. Det kan vara bra att veta för den som känner för att vara för sig själv en stund.

Fler valde att flytta till Nordanstig än ifrån, förra året. Fortfarande dör fler i kommunen än som föds. Inflyttningen bidrog alltså till befolkningsökningen på 36 personer. Andelen utrikesfödda är klart lägre i Nordanstig än i riket som helhet.

Varje dag pendlar 629 personer in till kommunen för att arbeta, medan drygt 1 800 av nordanstigarna arbetar utanför den egna kommunen. Näringsgrenarna tillverkning och utvinning, samt vården är de som sysselsätter flest innanför kommungränserna.

För nyfikna finns mer om Nordanstig i Kommunfakta 2019. Du når den via länken nedan där även kommunfakta ända tillbaka till 2011 finns. Notera att vissa uppgifter i årets rapport och som rör arbetsmarknaden avser år 2017.

Kommunfakta på nordanstig.se