MENY

Nya regler ska stärka kustnära fiskbestånd

Inget nätfiske på vatten grundare än tre meter och minimimått på vissa arter är några av Havs- och vattenmyndighetens nya regler

Från och med 1 september gäller nya regler för det kustnära fisket. Fiske med nät får mellan 1 september och 10 juni inte ske i vatten grundare än tre meter. Mellan 15 oktober och 30 november blir dessutom allt nätfiske förbjudet oavsett djup.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som står bakom de nya reglerna som ska stärka bestånden av öring, sik, gös och gädda. Åtgärden gäller på sträckan Västernorrland till norra Uppsala län.

Max en öring om dagen

Samtidigt införs begränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring, där både minimi- och maximimått införs. Havs- och vattenmyndigheten har under senare år sett över reglerna för det kustnära fisket längs Västkusten, Skåne och Bottenhavet. Tillsammans med länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland och Uppsala har samma arbete nu gjorts utmed vår kuststräcka.

Fritidsfisket står för det i särklass största uttaget av de aktuella fiskarterna. De nya reglerna innebär också att maximalt en vildfångad öring som uppfyller storlekskraven får tas upp per person och dag.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns detaljerad information om vad som gäller från 1 september 2019.

Havs- och vattenmyndigheten på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om fiske på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskenäten ska vara på land mellan 15 oktober och 30 november enligt Havs- och vattenmyndighetens nya regler.