MENY

2019-06-24

Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 24 juni 2019 kl. 18 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare eller att titta på vår webbsändning.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Skattesats 2020
  • mål och budget 2020-2023
  • inrätta en klimat- och miljöberedning.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03,