MENY

2019-06-19

Årets Nordanstigsgala ställs in

Kommunens ekonomiska läge gör att planerna på en Nordanstigsgala i höst läggs på is.

Budgetprognosen visar en överhängande risk för att kommunen kommer att göra ett minusresultat för helåret 2019. Nordanstigs politiska ledning har därför instruerat förvaltningen att hitta besparingar i verksamheterna.

Sparar 300 000

– Beslutet att inte genomföra Nordanstigsgalan i år är inget vi vill ta. Men i en tid av stora kostnadsökningar inom andra områden, ser vi inga möjligheter att genomföra galan. Våra tjänstepersoner har på uppdrag av oss politiker tagit fram konsekvensbedömda besparingsförslag och detta är ett av de beslut vi nu tar, trots att vi vet att det var mycket uppskattat när galan genomfördes för två år sedan, säger kommunalråd Ola Wigg.

Genom att skjuta galan på framtiden sparas minst 300 000 kronor under innevarande budgetår. Utskottet har fattat beslutet, men det finns också en önskan att i framtiden kunna arrangera den populära galan.

Bara i startgroparna

– Att se över våra kostnader är vardag för oss. Vi har tagit fram besparingsförslag på uppdrag av våra politiker och nu har beslut tagits. Nordanstigsgalan skapar en gemensam positivism hos oss alla. Visst är det tråkigt att vi inte kan genomföra den i år, men vi måste prioritera och det kommer ju fler år, säger samhällsutvecklingschef Hans-Åke Oxelhöjd.

Arbetena med galan var i startgroparna, och beslutet att ställa in kom i rätt tid. Om och när galan eventuellt kan återkomma går i dagsläget inte att säga.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, samhällsutvecklingschef

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se