MENY

2019-06-17

Biologistudent inventerar tätortsnära skog

Har du sett någon smyga runt med kamera och karta på sistone? Då är det antagligen vår medarbetare Mimmi som inventerar kommunens tätortsnära mark.

Vi inventerar nu den tätortsnära vegetationen i kommunen. Avsikten är att få en bättre bild över vad som behöver snyggas upp i kommunens bebyggelsenära mark. Det kan handla om träd, buskar, gräs och annan vegetation som behöver röjas, gallras eller slås för att förbättra utsikt. Kommunens vegetation kanske hänger in över villatomter, eller framkomligheten utmed ortsnära stigar behöver förbättras. Viss vegetation kan för den delen lämnas orörd om det är det bästa alternativet.

Mimmi Trollet Ingelman Åslund är projektansvarig och kommer under juni och juli att med karta och kamera gå runt i hela kommunen och dokumentera.

– Jag ser gärna att folk kommer fram och pratar och lämnar synpunkter, säger Mimmi, som till vardags studerar biologi vid universitetet i Karlstad.

Mimmis arbete kommer så småningom att ligga till grund för en treårig underhållsplan för den tätortsnära vegetationen i kommunen.

Mimmi Trollet Ingelman Åslund i grönskan i Bergsjö.

Mimmi Trollet Ingelman Åslund börjar till hösten sitt sista år på biologprogrammet vid Karlstads universitet. Dessförinnan sammanställer hon underlaget till Nordanstigs kommuns kommande underhållsplan.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, samhällsutvecklingschef

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se