MENY

2019-06-03

Lågflygande trädröjning i våra östra delar

Det kan bli bullrigt i kommunens östra delar den närmaste tiden. Eon toppar träd med lågflygande helikopter.

Med början måndag 3 juni och sex dagar framåt kommer Eon att trädsäkra ledningsgator i vår kommun. Arbetena sker med helikopter, så kallad helikoptertoppning, där en klingförsedd stång hänger under helikoptern.

Syftet är att förhindra att vegetation nära ledningsgatorna ska falla i kontakt med ledningarna vid blåst eller andra oväder. Röjningen sker på två sträckor: Gnarp-Sandbäcken-Stering och Årskogen-Gnarp, under förutsättning att vädret tillåter.

Arbetena innebär buller och fastighetsägare utmed sträckan som håller bullerkänsliga djur nära ledningarna uppmanas att kontakta entreprenören Ansjö Skog och Markkonsult.

Mer om helikoptertoppning på Eons webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flygande helikopter med ett hängande gallringsaggregat.

För mer information

Ansjö Skog och Markkonsult AB

063-14 58 10, info@ansjo.se