MENY

2019-05-20

Säkrad elförsörjning påverkar vägbelysning i Hassela

Kommunen förlorar vägbelysning när energibolag tar ner stolpar utmed väg 305 i sommar.

Under sommaren 2019 kommer delar av vägbelysningen väster om Hassela utmed väg 305 att släckas ner. Nedsläckningen gäller från Bjuråkersvägen vid Slättberg till Hällåsenvägen väster om Skansfors, en sträcka på cirka 1,7 kilometer.

Kommunen äger vägbelysningen, men den sitter i huvudsak på kraftbolaget Eons gamla trästolpar. Eon kommer i sommar att riva dagens anläggning med luftledningar, ta ner stolpar och gräva ner sina kraftkablar på sträckan.

Nya krav på trafiksäkerhet

Moderna krav på trafiksäkerhet innebär att trästolpar inte längre är tillåtna. Trafikverket som äger vägen ställer numera krav på att lyktstolpar kollapsar vid påkörning. Att kommunen övertar icke godkända trästolpar från Eon är alltså ingen lösning.

Tillsammans med vår entreprenör kommer vi att se över vad kostnaderna för att anlägga ny belysning skulle kunna bli. Det är ett arbete som dock inte kommer att vara klart innan Eon börjar riva sin anläggning.

Samtidigt förs samtal med Trafikverket, dock är det långt ifrån säkert att verket kommer att vilja bekosta ny belysning utmed sin statliga väg.

Pilotstudie pågår

Ledningsutskottet har informerats om situationen på sträckan. Enligt Stig Eng, ordförande i utskottet, kan kommunen inte på egen hand finansiera Trafikverkets nya krav på trafiksäkra stolpar.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför just nu tillsammans med Trafikverket en pilotstudie som ska komma fram till en gemensam inriktning för vem som ska äga belysningar i landets kommuner.

– Nu är det viktigt att SKL kan förhandla fram att Trafikverket tar det ekonomiska ansvaret för sina nya krav, säger Stig Eng.

Läs mer om vägbelysning i Nordanstig

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare

0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se