MENY

2019-05-15

Klart för fiber till 125 nya fastigheter i Hassela

Inom kort börjar grävningarna i fiberprojektet Hassela Glesbygd, sedan länsstyrelsen godkänt den nya fiberkartan. Senast nästa år ska områdets samtliga fastigheter vars ägare tecknat avtal, vara anslutna.

Nu är det klart att länsstyrelsen godkänner förändringen av projektområdet för fiberprojektet Hassela Glesbygd. Tidigare i år stoppades projektet på grund av för få tecknade avtal. För att ändå kunna erbjuda bredband via fiber till så många som möjligt togs ett beslut om att koncentrera området och att inte bygga de kostsamma transportnäten.

Beskedet från länsstyrelsen innebär att 125 fastigheter; 80 villor, 43 fritidshus och två företag, nu får fiberanslutning genom de nya accessnäten. Klartecknet betyder också att projektet – som kostnadsberäknats till 14,5 miljoner kronor – delfinansieras med ett statligt stöd på 8,5 miljoner.

"Viktigt för hela Hassela"

Arbetet med nödvändiga markavtal har pågått en tid och ett grävlag är redan igång i trakten. Just nu arbetas det med de sista återställningarna efter förra årets fiberprojekt Hassela Tätort, för att inom kort fortsätta grävningarna i Tuviken och därefter området Ässjö–Gryms.

– Jag är väldigt glad att det nu ändå blir ett projekt i Hassela glesbygd, det såg ju mörkt ut ett tag. Det här är viktigt för hela Hassela, säger kommunalrådet Ola Wigg.

Bara fastighetsägare inom det nya området och som redan tecknat sig, är aktuella för anslutning. Fiberstaden kommer att informera vilka de aktuella fastigheterna är. Det sker via utskick och på fiberstaden.se, där det även finns en interaktiv karta över de berörda fastigheterna.

Efteranmälningar kan undantagsvis komma att godtas, men avgörs från fall till fall utifrån fastighetens förutsättningar.

Klart under nästa år

Utbyggnaden sker i Fiberstadens egen regi för bättre kontroll och med upphandlade entreprenörer. Inom kort kommer ännu ett grävlag att arbeta med utbyggnaden och ambitionen är att alla som tecknat avtal ska ha sin fiberanslutning klar och i drift under nästa år.

– Det här möjliggör att ett ganska stort antal hushåll nu kommer att få sin fiberanslutning. Upplägget är bra också för att det öppnar för att vi senare kan återkomma till Hasselaområdet och fortsätta utbyggnaden med hjälp av bidrag om vi framöver ser att det finns efterfrågan, säger Stig Eng.

Hassela glesbygdsprojekt kostnadsberäknades från början till cirka 23 miljoner kronor. Att bygga det nya fibreringsområdet är avsevärt billigare och frigör pengar som kan satsas på att öka takten i fiberutbyggnaden i andra delar av kommunen och till förtätningar i redan utbyggda områden.

Läs mer på Fiberstadens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PTS film – Nyttan med fiber Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Ola Wigg, kommunalråd

073-041 67 81

Stig Eng, ordförande ledningsutskottet

070-397 63 23

Fiberstaden

0650-55 60 00, info@fiberstaden.se