MENY

2019-05-06

Djupdyk i Nordanstigs kulturmylla 25 maj–2 juni

Årets kulturvecka inleds med Nordanstigs första Pride i Bergsjö och avslutas med gospel och afternoon tea i Gnarp. Kulturveckan har ett brett utbud av kulturella evenemang spridda över i stort sett hela kommunen.

Fjolårets lyckade satsning på kulturfestivalen Drömmar och Demokrati, ett initiativ av Folkteatern Gävleborg, gav årets initiativtagare mersmak. För Tova Engberg, Johanna Sandström, Monika Westin och Emil Elmqvist kändes det helt naturligt att återupprepa succén, men nu med utgångspunkt i Nordanstigs egen kulturmylla.

– Vi som står bakom själva idén till Kulturdagarna, vill lyfta den lokala kulturen lite extra genom att samla en bred palett av kulturyttringar under samma paraply. Varje programpunkt har sin egen arrangör för respektive evenemang, vi står för en gemensam marknadsföring med syfte att nå så många som möjligt under Kulturdagarna.

Förra året besöktes kulturfestivalen av 1025 personer, en siffra som de hoppas överträffa i år.

– Vi har ett nära samarbete med Nordanstigs kommun som bidrar med ekonomiska resurser till marknadsföring och genomförande av vissa arrangemang. Vår förhoppning är att Kulturdagarna Nordanstig ska bli ett årligt återkommande evenemang. Vi hoppas också att det ska stärka gemenskapen och öka stoltheten över vår bygd när vi får möjlighet att mötas i vårt vitala kulturliv. Tillsammans kan vi mer! 

Kulturdagarna pågår 25 maj – 2 juni.