MENY

2019-05-06

Beredd på kris? Nu börjar krisberedskapsveckan

Idag börjar beredskapsveckan. Tanken med veckan är att vi som är medborgare i Sverige ska påminnas om hur vi behöver förbereda oss för och agera när en kris uppstår.

En kris kan se ut på olika sätt. Stormar och långvariga strömavbrott kan leda till att samhället inte fungerar som vanligt. Förra årets torka och skogsbränder är exempel på händelser som visar hur viktigt det är att det finns en krisberedskap. Då bidrog vår kommun med både transportfordon och personal till Ljusdals kommun.

Nu är grundvattennivåerna låga och en avrådan från att elda utfärdades i april på grund av risken för både gräs- och skogsbrand. Vår kommunchef Fredrik Pahlberg säger så här:

– Vi vet att vattenbrist och risk för brand är kriser vi måste vara förberedda på. Vi har säkrat vattentillförseln för hushållen genom tappställen i Ilsbo, Gnarp och Jättendal. Vi är väl rustade för att hantera en kris i vår kommun, men vi kommer att bli ännu bättre. Kraven på totalförsvaret kommer att bli högre de närmaste åren och det gör att vi också kommer att bli ännu bättre på att hantera kriser. Nordanstig är en glest befolkad kommun och de flesta som bor här har god förmåga att klara sig själva.

Väder och skogsbränder främsta riskerna i Nordanstig

I vår kommun är det främst väder och skogsbränder som utgör risker, men ur ett nationellt perspektiv handlar det om fler saker:

– Vi är ju ”Sveriges midja”, säger Fredrik. Genom vår kommun passerar elledningar, vägar och järnvägar som är viktiga för hela landet. Skulle infrastrukturen drabbas av stor påverkan här så skulle det få effekter både i kommunen och för landet som helhet. Fungerande kommunikationer är viktigt.

Mat för en vecka

Som privatperson ska du själv se till att du har mat så att du klarar dig om livsmedelstransporterna skulle slås ut. Då blir det snabbt tomt i affärerna. I de verksamheter som kommunen bedriver finns bra beredskap när det gäller mat.

– Vi har beredskap för att kunna leverera mat till äldre och skolbarn i sju dygn utan att vi tillförs några resurser, om leveranser av livsmedel skulle avstanna. Det handlar om ungefär 4 000 portioner, berättar Fredrik.

Viktigaste rådet?

Förra året fick alla svenska hushåll broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Den handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Vilket är det viktigaste rådet från kommunchefen?

– Ta fram broschyren och friska upp minnet. Ta krisberedskapen på allvar. Se till att du har mat hemma, gör i ordning en krislåda, tänk igenom hur du kan lösa vardagen om el, värme eller vatten inte fungerar som vanligt. På MSB:s webbplats finns bra information. Ta också del av den information som finns på nordanstig.se.

För mer information

Fredrik Pahlberg, kommunchef

072-529 20 39

fredrik.pahlberg@nordanstig.se

www.nordanstig.se/krisberedskap Länk till annan webbplats.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats. och på Facebook, Twitter och Instagram

krisinformation.se Länk till annan webbplats.