MENY

2019-05-03

På Skrämsta gård produceras tusentals liter mjölk varje dag

Skrämsta gård i Bergsjö, är en mjölk- och köttproducerande gård som sedan 2011 drivs av bröderna Magnus Johansson och Per Johansson. Den 16 april fick de besök av politiker, näringslivskontoret och en representant från Arbetsförmedlingen.

Verksamheten som Per och Magnus tog över från föräldrarna är idag en av de större mjölkgårdarna i kommunen. På gården finns ungefär 800 djur och av dem är 310 mjölkande kor. Övriga är kalvar, kor som är dräktiga eller står i sin. Gården har tio heltidsanställda och ytterligare några som jobbar på timmar.

Vattenförsörjningen är en av gårdens många utmaningar eftersom det går åt 40 m3 varje dag. Från och med i sommar kommer dricksvatten att hämtas från sjön som ligger nedanför gården.

Brukar marken till 70 andra gårdar

Skrämsta Gård arrenderar och brukar marken som hör till ett sjuttiotal andra gårdar. De odlar spannmål och vall som foder till de egna djuren – tack vare det hålls också landskapet öppet. Som komplement till den egna odlingen köper de även in kraftfoder till djuren.

Varje ko producerar i snitt 36 kilo mjölk per dag. Det blir cirka 4 miljoner kilo per år. Mjölkningen är digitaliserad och sker helt mekaniskt med hjälp av sex mjölkningsrobotar. En ko mjölkas 2–4 gånger varje dygn, men korna försöker smita in fler gånger eftersom de också får extra gott foder under de 5–10 minuter som en mjölkning pågår. Mjölken levereras sedan till Arlas mejeri i Sundsvall.

– Många konsumenter tror att det är andra varumärken än Arla som gäller om man vill ha lokalproducerat, säger Magnus. När vi tog över driften var inriktningen köttproduktion och då funderade vi på att starta en gårdsbutik, men vi kom fram till att det inte går att få lönsamhet i det och valde att satsa på mjölkproduktion istället

Krävande men fritt att vara företagare

Magnus är utbildad flygmekaniker och Per har jobbat med skidturism i bland annat Åre, men har valt att tillsammans ta hand om familjejordbruket. Båda gillar friheten med att vara företagare, men vet också att det kräver både disciplin, stora investeringar och god logistik. Dessutom är vädret en stor osäkerhetsfaktor. Tack vare god framförhållning klarade Skrämsta Gård förra årets torka bättre än många andra.

Under företagsbesöket dryftades många olika frågor. Bland annat jordbruksstöd, innovationer inom jordbruket och hållbara produkter. Fiberfrågan togs också upp.

På frågan om vad kommunen kan hjälpa till svarade Magnus och Per att de gärna ser att kommunen lyfter fram hur viktigt jordbruket är som bransch – en önskan som kommunledningen gärna vill infria på något sätt.

Företagare, poitiker och representant från Arbetsförmedlingen, i bakgrunden kor.

Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen, Ola Wigg, kommunalråd, Per-Ola Wadin, förtroendevald, Magnus Johansson, företagare, Stig Eng, ledningsutskottets ordförande och Per Johansson, företagare.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsstrateg

070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se